top of page

Splošni Pogoji

Skrb za Stranke

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) je jasno definirati pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov spletnega centra pri uporabi spletne trgovine, naročanju, nakupu in prodaji blaga in storitev, ki so na voljo v spletni trgovini, ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom spletne trgovine.

Kot kupec/uporabnik (v nadaljevanju kupe ali uporabnik) po teh pogojih poslovanja se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik, ter pravna ali fizična oseba, ki ni potrošnik, in je opravila nakup na spletni strani www.midasmarkt.com, pri čemer določene, v teh pogojih poslovanja navedene pravice pripadajo le kupcem, ki so potrošniki, kot je to v nadaljevanju izrecno opredeljeno tudi v posameznem poglavju teh pogojev poslovanja.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je kupec fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine Midas Beograd pr (v nadaljevanju ponudnik ali Midas Markt), pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga in storitev, ki so na voljo v spletni trgovini.

Nakup, opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Pred zaključkom nakupa oz. oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s temi pogoji poslovanja, sicer naročila ne more oddati. Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani https://www.midasmarkt.com/splosnipogoji, kupec pa si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo prek internetne povezave, prav tako pa bodo pogoji poslovanja posredovani kupcu najkasneje ob naročilu blaga na njegov elektronski naslov. 

Podatki Ponudnika

Naziv: Midas pr

Skrajšani naziv: Midas

Telefon na sedežu podjetja: +386 71 566 062

Elektronska pošta: info@midasmarkt.com

Matična številka/državna številka: 67012054

PIB, ki ga je dodelila DURS: 113696509

Privacy & Safety

Spletni center midasmarkt.com zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Največjo varnost vaših spletnih plačil zagotavljata procesni center Stripe v USA in Manhattan Bank.

Zbiranje in varovanje osebnih podatkov
Obveščamo vas, da zbiramo (obdelujemo) vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili:

ob registraciji za spletno nakupovanje (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov),
ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov),
ob morebitnih pritožbah, reklamacijah, uveljavljanju garancije in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini ter o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa),
ob naročilu na e-novice (elektronski naslov) in na podlagi morebitne vaše izrecne privolitve ter izključno za namene za katere ste podali privolitev.
in na podlagi morebitne vaše izrecne privolitve ter izključno za namene za katere ste podali privolitev,
Varovanje osebnih podatkov

Obvezujemo se, da bodo od vas prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Midas Markt  in morebitnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi s tega področja (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov idr.). Vaši osebni podatki so pri nas ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb. 

Vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Obveščamo vas, da:

bodo vaši osebni podatki obdelovani skladno s predpisi in za namen, za katerega so bili zbrani;

se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (soglasja) in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve ne boste preklicali (umaknili). Ostale pridobljene osebne podatke pa bomo hranili do poteka zakonskega roka hrambe;
imate po zakonu pravico od družbe Midas Markt zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@midasmarkt.com; o odločitvi družbe na ugovor posameznika mora družba posameznika seznaniti z odločitvijo in mora vsebovati razloge in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo;
lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
lahko osebne podatke obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi izrecnih privolitev izvajamo pri družbi tudi avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in sicer zaradi analize preferenc posameznikov in prilagajanja ponudbe družbe tem preferencam ter za njegovim preferencam prilagojeno informiranje o produktih, storitvah, novostih in drugih pomembnih obvestilih.

Odveza odgovornosti
Upravljavec spletnega centra, podjetje Midas Markt, stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na spletni strani midasmarkt.com. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@midasmarkt.com. V takem primeru bo podjetje Midas Markt kupca obvestilo o spremembah in mu omogočilo odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Podjetje Midas Markt ni odgovorno za občasno nedelovanje strani. Podjetje Midas Markt prav tako ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci naše spletne strani. Mnenja pred objavo pregledamo in zavrnemo tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Podjetje Midas Markt ne odgovarja za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih. Prav tako ne odgovarjamo za manjša odstopanja na priloženih slikah artiklov zaradi različnih resolucij ekrana. Za morebitne napake se iskreno opravičujemo. Podjetje Midas Markt si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru očitnih napak. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih podjetjeMidas Markt v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Pogoji trgovanja

Cene, prikazane na spletnem naslovu https://www.midasmarkt.com/, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vse cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila.

  • Spletne cene veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletnega centra www.midasmarkt.com. Spletne in akcijske spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od rednih in akcijskih maloprodajnih cen v ponudnikovi maloprodajni mreži (poslovalnice). Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

Dostava

V spletnem centru https://www.midasmarkt.com/ stremimo k najhitrejši možni dostavi naročenega blaga. Dostava naročenega blaga se izvede roku, ki je naveden na spletni strani ob samem izdelku. V primeru, da ste morda naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Podrobne informacije o dostavi najdete v razdelku naše spletne strani na navedeni povezavi https://www.midasmarkt.com/dostavainvracilo
Kadarkoli nam lahko postavite vprašanje tudi v klepetu.

NAKUP IZDELKA
Ti splošni pogoji, poleg splošnih pogojev posameznih trgovcev, veljajo za vsa naročila izdelkov. Pred naročanjem izdelkov na spletnem mestu jih pozorno preberite in se prepričajte, da jih razumete. Z oddajo naročila podate tudi izjavo, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Pogoji poslovanja so na voljo na povezavi, uporabnik pa si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo prek internetne povezave, prav tako pa bodo pogoji poslovanja posredovani uporabniku na njegov elektronski naslov.

Ti pogoji (in drugi v njih navedeni akti) se lahko spremenijo ali dopolnijo. Ko nameravate oddati naročilo, vedno preverite pogoje uporabe, da boste seznanjeni z veljavnimi pogoji uporabe. 

Prodajo izdelkov preko spletne tržnice urejajo splošni pogoji trgovca, od katerega izdelke kupi kupec. Pred naročanjem izdelka pozorno preberite tudi pogoje trgovca in se prepričajte, da jih razumete in sprejemate pred oddajo naročila.

Z nakupom izdelka preko spletne tržnice se vzpostavi pravno razmerje med kupcem in trgovcem, pri katerem je bil opravljen nakup.

V primeru, da kot trgovec pri posameznem nakupu ne nastopa Midas Markt ni stranka pravnega razmerja sklenjenega med trgovcem in kupcem. V tem primeru je odgovornost Midas Markt za izpolnitev obveznosti kupca ali trgovca izključena na način, kot to določajo ti pogoji.


Spletna tržnica je brezplačno dostopna vsem uporabnikom na URL www.midasmarkt.com . Za uporabo storitev spletne tržnice mora imeti uporabnik dostop do interneta. Uporabnik je sam odgovoren za programsko opremo, ki jo zahteva spletna tržnica ter za pravilno delovanje njegove računalniške opreme in dostop do interneta.

Uporabnik lahko pred nakupom izdelka ustvari uporabniški račun na spletnem tržišču. Ta uporabniku omogoča, da:

upravlja svoje osebne podatke (uporabniško ime, ime in priimek, naslov prebivališča, poštni naslov, elektronski naslov, mobilno številko, geslo),
prične notranji pritožbeni postopek.
Uporabnik lahko nakup izdelka opravi kot gost:

na košarici izbere ‘Nakup želim opraviti kot gost’,
pri vnosu Podatki kupca vnese svoje podatke (ime, priimek, naslov prebivališča,, poštni naslov, elektronski naslov, mobilna številka)
Uporabnik lahko nakup izdelka opravi kot registriran uporabnik midasmarkt.com:

ker so uporabniški podatki že shranjeni v obstoječem uporabniškem računu, lahko uporabnik izbere Hitri nakup - Na prijavo, dostavni podatki se ob prijavi sami vnesejo.
Uporabnik ustvari uporabniški račun na spletni tržnici s klikom na »Registriraj se« v oddelku »Moj račun«. »Moj račun« je enoličen račun uporabnika na spletnem mestu, povezan s posameznim e-naslovom.

Uporabnik mora pri registraciji navesti a) uporabniško ime b) geslo ter c) vse druge zahtevane podatke (e-naslov, ime in priimek, mobilno številko, naslov prebivališča, poštni naslov).
 

Midas Markt si bo prizadeval, da bo spletno mesto delovalo nemoteno. Midas Markt ne jamči, da bo spletno mesto delovalo v vsakem okolju in da bo dostopno neprekinjeno, brez pojava motenj in napak. Zagotavljanje nemotenega dostopa do platforme je zgolj predmet obligacije prizadevanja in ne obligacije uspeha. Ker se trudimo platformo nenehno razvijati, bo neizogibno občasno prihajalo do sprememb in/ali začasnih ali trajnih motenj brez predhodnega obvestila. Midas Marktv teh primerih nikakor ne more odgovarjati za nastale motnje in morebitne posledice.

Na podlagi navedenega si Midas Markt pridržuje pravico do povzročitve motenj, začasnih prekinitev in sprememb, brez predhodnega obvestila, z namenom vzdrževanja ali katerega koli drugega razloga. Uporabnik v teh primerih nima pravice do odškodnine.

Cene izdelkov so navedene na spletni tržnici in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Z vso razumno skrbnostjo zagotavljamo, da so cene izdelkov v času vnosa podatkov v sistem točne. Navedene cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Po oddaji naročila s strani kupca, se cena izdelka več ne more spremeniti.

Plačila za izdelke na spletnem mestu uporabnik opravi prek spletnega mesta z uporabo plačilnih storitev, ki jih to omogoča – s kreditno/debetno kartico ali drugim podprtim plačilnim sredstvom.Trgovec sam določi svojega ponudnika plačilnih storitev (PPS) za namene upravljanja plačil, prejetih od uporabnikov, in izvajanje morebitnih povračil v imenu trgovca in v skladu s temi pogoji. Plačila uporabnikov se izvedejo na način, da se sredstva uporabnika najprej nakažejo na odprt tekoči račun upravljalca pri ponudniku plačilnih storitev Stripe Ltd USA, v času 7 dneh pa ponudnik plačilnih storitev Stripe Ltd nakaže sredstva na račun trgovca pri ponudniku plačilnih storitev (PPS), ki zbira sredstva v imenu trgovca.

S posredovanjem podatkov o svoji plačilni kartici nas pooblaščate, da podatke o kartici shranimo (varno shranjevanje zagotavlja ponudnik plačilnih storitev naveden na spletnem mestu) in jo kasneje lahko uporabite kot plačilno sredstvo za prihodnje nakupe na spletnem mestu. Vedno imate na izbiro možnost, da podatkov o kartici ne shranite ali da podatek o kartici izbrišete.

 

DOSTAVA
Za dostavo izdelka, ki ste ga naročili, je v celoti odgovoren trgovec, pri katerem ste naročili svoj izdelek. Naročeni izdelek bo dostavljen na naslov, ki ste ga predložili v naročilu.

Vaše naročilo bo trgovec izpolnil do predvidenega datuma dostave, navedenega na strani za dokončanje nakupa, razen v primeru dogodkov (višja sila), na katere ne more vplivati. Če trgovec blaga ne more dostaviti do predvidenega datuma dostave zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati (višja sile), vam lahko sporoči nov predvideni datum dostave.

Dostava je zaključena, ko so izdelki dostavljeni na predloženi naslov in uporabnik potrdi prejem naročila.

Od zaključka dostave za izdelek odgovarjate vi.

Poleg običajne lahko trgovec ponuja tudi druge načine dostave (na primer ekspresno, isti dan, standardno brez sledenja ipd.). Pri izbiri vrste dostave oziroma načina pošiljanja pri dokončanju nakupa sta prikazana cena in predvideni datum dostave. Če izberete drugo vrsto pošiljanja kot standardno, je lahko potrebno dodatno doplačilo.

Upoštevati morate vse veljavne zakone in predpise države, v katero je izdelek poslan. Ne odgovarjamo za vaše kršitve te zakonodaje.

PRAVICA UPORABNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE OZ. VRAČILA BLAGA IN POVRNITVE KUPNINE
Uporabnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) možnost, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Vsak trgovec v svojih pogojih poslovanja definira proces vračanja blaga oz. odstopa od pogodbe. 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora uporabnik z nedvoumno izjavo obvestiti trgovca o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Uporabnik lahko pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Izjavo za uveljavitev odstopa od pogodbe/vračilo blaga predloži v sporočilo (chat) na strani za sledenje naročilu (povezavo do strani prejme v e-pošti, s katero je prejel potrditev naročila). Trgovec bo skladno s temi pogoji in svojimi pogoji pričel postopek vračila vaših sredstev v znesku polne cene izdelka. Obdelava vračila kupnine lahko traja do 14 dni od dneva prejema zahtevka za odstop od pogodbe. 
Šteje se, da je uporabnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je uporabnik blago ali digitalno vsebino, ki je dobavljena na materialnem nosilcu že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne trgovcu nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da uporabnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Uporabnik nosi celoten strošek vračila blaga.

V primeru odstopa od pogodbe, trgovec uporabniku vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave uporabnika, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani trgovca). Trgovec vrne prejeta plačila uporabniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil uporabnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva. Trgovec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je uporabnik izdelek poslal trgovcu.

Payment Methods

Načini Plačila

- Kreditne/debetne kartice
- PAYPAL

- Kriptovalute.


Če želite svoje nakupe plačati s kriptovaluto, nam pišite v klepet in poslali vam bomo račun za plačilo na e-mail. Tudi, če želite, da vam izstavimo račun preko PayPal poslovanja - nam pišite v chat. Za plačilo s kriptovaluto ob oddaji naročila izberite »Plačilo brez povezave«. Nato vam bomo po elektronski pošti poslali račun.

_edited.png
Paypal zinsfrei für 24 Monate. Keine Anzahlung bis 5000 Euro..jpeg
bottom of page